גלישה באתר/באפליקציה ״אנגלית חופשית״ או אחת מבין אפליקציות "langbrain.com", או כל שימוש אחר בו, כפופה למדיניות פרטיות זו ומעידה על הסכמתך לה. מדיניות זו כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך היא מיועדת לנשים ולגברים כאחד.

גלישה ב״אנגלית חופשית״ או אחת מבין אפליקציות "langbrain.com" אינה מחייבת מסירת מידע אישי מזהה כלשהו אך מאפשרת יצירת שם משתמש, העלאת תמונת פרופיל או מסירה של כתובת מייל.

אינך חייב למסור פרטים אישיים לצורך השימוש בשירות.

המידע שייווצר במסגרת גלישה ב״אנגלית חופשית״ או אחת מבין אפליקציות "langbrain.com" והמידע שתמסור באמצעות האתר או האפליקציה ישמר במאגרי המידע של ״אנגלית חופשית״ או אחת מבין אפליקציות "langbrain.com" ויעשה בו שימוש כמפורט במדינות פרטיות זו.

תשלומים מקוונים

תשלום הסרת פרסומות מהאתר/אפליקציה כולל תשלום דרך צד שלישי paypal. השימוש בשירות אלו כפוף לתנאי שימוש ולמדיניות הפרטיות של paypal. במקרים של שימוש בשירותים כאמור, המידע שנאסף אצלנו כולל מידע בדבר התשלום.

שימוש בפרטים

הפרטים שנאספים נועדו על מנת לשפר את חווית המשתמש באפליקציה ואת האינטרקציה עם שאר המשתמשים. במידה ותשתף עמנו את כתובת המייל ותאשר זאת, ישמש המייל גם לשליחת דיוורים מטעם ״אנגלית חופשית״ או אחת מבין אפליקציות "langbrain.com"