לימוד אנגלית בחינם - למתחילים ולמתקדמים

verb forms - הצורות השונות של הפועל

הצורות השונות של הפועל

הפועל באנגלית יכול להופיע בכמה צורות:

 

  • פועל בסיס - v1
  • צורת s 
  • צורת ing
  • צורת v2
  • צורת v3

 

 

פועל בסיס - verb1 או בקיצור v1

 

זוהי הצורה הבסיסית ביותר של פועל.

דוגמאות:

wear - ללבוש

go - ללכת

dance - לרקוד

play - לשחק

 

מפועל הבסיס ניתן לבנות את פועל המקור. הצורה זהה לv1 יחד עם המילה to לפני.

דוגמאות:

to wear - ללבוש

to go - ללכת

to dance - לרקוד

to play - לשחק

 

 

צורת גוף שלישי יחיד בזמן הווה פשוט - צורת ה s

 

איך נראה פועל מהצורה הזו? לפועל בצורה זו נוסיף s. במקרים מסויימים נוסיף es או ies. מקרה יוצא דופן הוא הפועל have שמשתנה לhas.

נרחיב בפרק נפרד על צורה זו ועל הכללים המדוייקים.

 

נשתמש בצורה זו בזמן הווה פשוט כאשר הגוף הוא he, she או it.

 

דוגמאות:

dances - רוקד/ת

plays - משחק/ת או מנגנ/ת

drinks - שותה

 

 

צורת ממושך ושם פעולה- צורת ה ing

 

איך נראה פועל מהצורה הזו? לפועל בצורה זו נוסיף ing. במקרים מסויימים נשכפל את האות האחרונה בפועל לפני הוספת ה ing.

נרחיב בפרק נפרד על צורה זו ועל הכללים המדוייקים.

 

נשתמש בצורה זו בזמנים הממושכים

 

דוגמאות:

dancing - רוקד/ת

playing - משחק/ת או מנגנ/ת

writing - כותב/ת

 

וכן כדי ליצור שם פעולה: (שימו לב ששם פעולה הוא שם עצם ולא פועל)

 

דוגמאות:

dancing - ריקוד

playing - משחק או נגינה

writing - כתיבה

 (הצורת כתיבה כפועל-ing וכשם פעולה היא זהה. רק חלק הדיבר הוא שונה. במקרה הראשון מדובר בפועל ובשני - זהו שם עצם, כפי שהבהרנו)

 

past tense form - צורת זמן עבר - verb2 או בקיצור v2

 נשתמש בצורה זו כדי ליצור פועל לזמן העבר פשוט

איך נראה פועל מהצורה הזו? הפעלים במקרה זה מתחלקים ל"פעלים רגילים" ול"פעלים מיוחדים" . ל"פעלים רגילים" נוסיף ed או ied ובמקרים מסויימים נשכפל את האות האחרונה לפני הוספת ה ed. במקרה של "פעלים מיוחדים" אין צורה קבועה ולכל פועל מיוחד, יש צורה ייחודית בזמן זה. 

נרחיב בפרק נפרד על צורה זו ועל הכללים המדוייקים.

דוגמאות:

danced - רקד/ה ("פועל רגיל")

played - שיחק/ה או ניגנ/ה ("פועל רגיל")

brought - הביא/ה ("פועל מיוחד")

ran - רצ/ה  ("פועל מיוחד")

 

 

past participle form - צורת הפועל לזמן מושלם וכצורת סביל - verb3 או בקיצור v3

 

 נשתמש בצורה זו כדי ליצור את פועל סביל או פועל לזמן ההווה/העבר המושלם

איך נראה פועל מהצורה הזו? הפעלים במקרה זה מתחלקים ל"פעלים רגילים" ול"פעלים מיוחדים" . ל"פעלים רגילים" נוסיף ed או ied ובמקרים מסויימים נשכפל את האות האחרונה לפני הוספת ה ed. במקרה של "פעלים מיוחדים" אין צורה קבועה ולכל פועל מיוחד, יש צורה ייחודית בזמן זה.

נרחיב בפרק נפרד על צורה זו ועל הכללים המדוייקים.

דוגמאות:

danced - לזמן מושלם: רקד/ה. לסביל: נרקד/ה ("פועל רגיל").

played - לזמן מושלם: שיחק/ה או ניגנ/ה. לסביל: שוחק/ה או נוגנ/ה("פועל רגיל")

brought - לזמן מושלם: הביא/ה. לסביל: הובא/ה ("פועל מיוחד")

drunk - לזמן מושלם: שתה/שתתה. לסביל: שתוי/ה  ("פועל מיוחד")

written - לזמן מושלם: כתב/ה. לסביל: נכתב/ה  ("פועל מיוחד")

 

הערות כלליות

 

*"פעלים רגילים" זהים לחלוטין בצורת verb2 ובצורת verb3.

* ההפרדה בין "פעלים רגילים" לבין "פעלים מיוחדים" משפיעה רק על v2 ו v3.

* הפועל be הוא פועל מיוחד ויש לו צורות נוספות מעבר לשאר הפעלים ( be, been , being, am, is , are, was, were). נפרט עליהן בפרק נפרד.

*  can, could, shall, should, will, would, may, might, and must הם פעלים מודלים ולהם ויש רק צורה אחת. נלמד על פעלים מודלים בפרק נפרד.

 

 

דוגמאות נוספות

 הפועל help - לעזור ("פועל רגיל")

help - צורת v1

to help - צורת מקור

helps - צורת s

helping - צורת ing

helped - צורת v2

helped - צורת v3

 

 הפועל cut - לחתוך ("פועל מיוחד")

cut - צורת v1

to cut - צורת מקור

cuts - צורת s

cutting - צורת ing

cut - צורת v2

cut - צורת v3