לימוד אנגלית בחינם - למתחילים ולמתקדמים

The s form-צורת ה-s של הפועל

צורת ה s של הפועל

 

אחת מהצורות בהם יכול הפועל להופיע הוא צורת ה-s. 

דוגמאות:

dances (פועל הבסיס הוא dance)

drinks (פועל הבסיס הוא drink)

 

מתי נשתמש בצורה זו?

בגוף שלישי יחיד בזמן הווה פשוט.

גוף שלישי יחיד הוא הגופים he, she או it

להסבר על זמן ההווה הפשוט, עברו לפרק שעוסק בנושא זה.

 

איך בונים את הפועל בצורה זו?

לרוב מוסיפים s לפועל. לפעמים במקום s נוסיף es או ies. הנה הכללים:

1. לרוב נוסיף רק s לפועל.

2. נוסיף es במקום s לפועל אם הוא מסתיים ב-o, sh, ch, s,  z ,x.

לדוגמא הפועל wash יהפוך ל washes:

She washes her hair every day. - היא רוחצת את שערה מדי יום

 

3. כאשר הפועל מסתיים באות y ולפניה יש אות עיצור, ה- y הופך ל- ies  בגוף שלישי יחיד.

לדוגמא הפועל cry יהפוך ל cries:

The baby cries every night. - התינוק בוכה כל לילה

 

4. הפועל have בצורה זו הופך ל - has

לדוגמא:

She has 2 brothers. - יש לה 2 אחים

 

5. הפועל be בצורה זו יהיה - is