לימוד אנגלית בחינם - למתחילים ולמתקדמים

Present Progressive-הווה ממושך

מתי נשתמש בזמן זה?

פעולה שקורית עכשיו, ברגע זה והפועל הוא פועל פעולה (ולא פועל מצב)

 
באמצעות זמן זה נוכל לבטא שפעולה מסויימת קורית או אינה קורית עכשיו.
 

 

 • You are learning English now. - אתה לומד אנגלית עכשיו
 • You are not swimming now.- אינך שוחה עכשיו
 • Why aren't you doing your homework? - מדוע איך עושה את שיעורי הבית שלך?
 
* שימו לב שייתכן שנרצה לומר שהפעולה לא מתרחשת עכשיו. גם אז נשתמש בזמן ההווה הממושך (לדוגמא המשפט השני לעיל).
 
** במשפט האחרון לא מצויין שזה "עכשיו" אך בגלל שאנו יודעים שהמשפט רשום בזמן הווה ממושך(לפי סימנים שנלמד בהמשך הפרק) אין הכוונה היא לאמירה כללית אלא לעכשיו, גם אם לא כתוב במפורש "עכשיו".
 
***פעלי מצב מבטאים מצב שמישהו או משהו נתון בו ולא פעולה ממשית. במקרה של פועל מצב עלינו להשתמש בזמן ההווה הפשוט. 
 • He needs help right now. - הוא זקוק לעזרה עכשיו.
 • He does not need help now. - הוא אינו זקוק לעזרה עכשיו.

להרחבה, עברו לפרק שעוסק בפעלי פעולה ובפעלי מצב .

שימו לב לביטויי הזמן המרמזים שמדובר בזמן הווה ממושך : "עכשיו", "הרגע" וכדומה.


פעולות ארוכות שעדיין נמשכות 

 
 • am studying to become a doctor. - אני לומד להיות רופא
 • Aren't you teaching at the university now? - אינך מלמד באוניברסיטה עכשיו?
 • Are you working on any special projects at work? - האם אתה עובד על כל פרויקטים מיוחדים בעבודה?

 

העתיד הקרוב

 לפעמים כדי לציין שמשהו יקרה או שלא יקרה בעתיד הקרוב משתמשים בזמן ההווה הממושך.

 • am meeting some friends after work. - אני נפגש עם כמה חברים אחרי העבודה
 • Isn't he coming with us tonight? - הוא לא יבוא איתנו הערב?


לדבר על "משהו מעצבן"

המשמעות תהיה כמו בהווה הפשוט אך כאן אנו מדברים על משהו מעצבן/מרגיז. במקרה זה נוסיף (בין פועל העזר be לפועל הראשי) את הביטוי "תמיד" (always) או ביטוי דומה. 

 • He is constantly talking. I wish he would shut up. - הוא מדבר כל הזמן. הלוואי שהוא היה שותק.
 • I don't like them because they are always complaining. - אני לא אוהב אותם כי הם תמיד מתלוננים.

 

 

שימו לב לתוספת ה ing בפעלים ועל פעלי העזר am,is ו are (שהם צורה של הפועל be). נדבר על כך מיד.

 

מבנה המשפט

כדי לבנות משפט בזמן זה, ראשית נכתוב את הגוף (אני, אתה, הוא וכו') , לאחר מכן את פועל העזר be בצורה המתאימה לגוף ולאחר מכן ייכתב הפועל בצורתו הבסיסית בתוספת ing.

כלומר: 

i/you/we/they/he/she/it + be(am, is, are) verb+ing 
כאשר הגוף הוא I(אני) - נשתמש בפועל העזר am.
כאשר הגוף הוא you(את/אתה/אתם/אתן), they(הם/הן) או we(אנחנו) נשתמש בפועל העזר are. 
כאשר הגוף הוא he(אתה), she(היא) או it(זה-לדומם, צומח או בע"ח) נשתמש בפועל העזר is.
 
כלומר:

i + am verb+ing 

you/we/they + are + verb+ing 

 he/she/it is verb+ing 

 

לדוגמא:

 • am studying. - אני לומד
 • You are studying. - אתה לומד/את לומדת/אתם לומדים/אתן לומדות
 • We are studying. - אנחנו לומדים
 • They are studying. - הם לומדים/הן לומדות
 • He is studying. - הוא לומד
 • She is studying. - היא לומדת

 

כפי שרשמנו, לפועל בזמן ההווה הממושך יתווסף ing. לעיתים הפועל יעבור שינוי קטן. הנה הכללים:

1. אם הפועל מסתיים בעיצור (אות רגילה- b, c, d... וכו') ,לאחר מכן תנועה (אותיות הניקוד- a, e, i, u, o) ולאחר מכן שוב עיצור,  מכפילים את האות האחרונה (לדוגמא: stop=stopping).
אם המילה מכילה יותר מהברה אחת, נכפיל את האות האחרונה רק במקרה בו ההברה האחרונה במילה היא המודגשת.
 
הברה? הברה מודגשת? זה יכול להראות קצת מורכב. בואו נסביר מה זו הברה ומה זו הברה מודגשת.
 

על הברות והברות מודגשות

הברה היא קבוצת הגיים שהוגים אותם תוך נשיפה אחת של אוויר. בהברה אחת יש תנועה אחת בליווי עיצור אחד, שניים או שלושה. מספר ההברות במילה שווה למספר התנועות בה (תזכורת - אותיות תנועה הן אותיות הניקוד- a, e, i, u, o המשמשות מעין מקבילה של הניקוד בעברית). כלומר הברה תכיל תנועה אחת בלבד וכמה עיצורים.
נתחיל בדוגמא בעברית:
 • המילה דֶ-רֶך היא בעלת 2 הברות.
 • המילה ב-לון היא בעל 2 הברות.
ובאנגלית:
 • המילה o-pen היא בעלת 2 הברות.
 
מהי הברה מודגשת?
בכל מילה אנו הוגים הברה אחת ביתר הדגשה. זו תהיה ההברה המודגשת במילה.
נתחיל בדוגמא בעברית:
 • במילה שֶ-מֶש ההברה המודגשת היא הראשונה (בעברית זה נקרא טעם מלעיל). נסו לאמר לעצמכם את המילה כך שבפעם הראשונה תדגישו את ההברה הראשונה ובפעם השניה תדגישו את ההברה האחרונה ותיווכחו שהראשונה היא המודגשת.
 • במילה שול-ח-נות ההברה המודגשת היא האחרונה (בעברית זה נקרא טעם מלרע). נסו לאמר לעצמכם את המילה כך שבפעם הראשונה תדגישו את ההברה הראשונה ובפעם השניה תדגישו את ההברה האחרונה ותיווכחו שהאחרונה היא המודגשת.
ובאנגלית:
 • במילה o-pen ההברה הראשונה היא המודגשת.
נחזור לכללים: 
למילה open נוסיף ing בלבד, בלי להכפיל את האות n מכיוון שהמילה open היא בעלת 2 הברות והראשונה היא המודגשת.

2. אם הפועל מסתיים ב- ie, ה- ie הופך ל- y ומוסיפים ing. (לדוגמא: lie=lying)
3. אם הפועל מסתיים בתנועה+עיצור+e , מורידים את ה- e ומוסיפים ing (לדוגמא come=coming)

 

מבנה המשפט בשאלה ובשלילה

שלילה בהווה הממושך:

i, you, we, they, he, she, it+be(am, is, are) + not +verb+ing  

שאלה בהווה הממושך:

be(am, is, are)+i, you, we, they, he, she, it+ verb+ing