verbs - פעלים

פועל הוא מילה שמבטאת פעולה או מצב במשפט. לדוגמא: לשמוח, לדבר, להסכים, לחשוב

ניתן לחלק את הפעליםהקיימים לכמה סוגים. נעבור על הסוגים כעת בקצרה ובהמשך בהרחבה בפרקים נפרדים.

 

פעלי פעולה לעומת פעלי מצב

פעלי פעולה מבטאים התרחשות פעולה - לשחק, לדבר, לאכול, לחשב וכו'. אלו הם רוב הפעלים.

לדוגמא:

  • I‘m walking to the store right now. - אני הולך לחנות עכשיו


פעלי מצב מבטאים מצב שמישהו או משהו נתון בו ולא פעולה ממשית. זה יכול להיות מחשבה(להסכים, להאמין), רגש (לאהוב), חוש(לשמוע, לראות), בעלות וכו'.

לדוגמא:

  • We agree with you - אנו מסכימים איתך

 

פעלים ראשיים לעומת פעלי עזר

פועל ראשי לרוב מראה את הפעולה/המצב שנושא המשפט נמצא פה. 

לפעלים ראשיים יש משמעות בפני עצמם (בשונה מפעלי עזר. ראו בהמשך).
לדוגמא: 
  • You lied to me.


פועל עזר לרוב ישמש כעזרה בבניית המשפט אך לא כבעל משמעות בפני עצמו. כלומר, גם אם נסיר אותו מהמשפט - רעיון המשפט ישאר מובן (אך לא יהיה נכון מבחינה דקדוקית)

פועל עזר אינו יכול להופיע לבדו במשפט.

פועל עזר מעיד על הזמן בו נתון המשפט

לדוגמא:

  • He is watching TV.  הוא צופה בטלויזיה.
  • He was watching TV.  הוא צפה בטלויזיה.

פעלי העזר העיקריים הם be,do ו- have (אך שלושתם יכולים לשמש גם כפעלים ראשיים)

בתוך פעלי העזר, ישנם גם פעלי עזר מודאליים שמתארים צורך או אפשרות. למשל must ו can.