התוויות באנגלית, מתי מוסיפים a,an לשם עצם, לימוד אנגלית בחינם

התוויות מתחלקות לשני סוגים - תווית ספציפית(the) ותווית שאינה ספציפית(a/an). 

בעוד ל the יש הקבלה בשפה העברית(ה' הידיעה), ל- a ול- an אין הקבלה בעברית ווגם אין להם פירוש מילולי.

 

נשתמש ב- the שפירושו "ה" (כלומר הא הידיעה, למשל: "הכלב הזה חמוד") כאשר נתייחס לשם עצם מסוים.

נשתמש ב- a/an לפני שם עצם לא מסוים (למשל: "כלב הוא חיה חברותית") בהתאם לתנאים מסוימים (ראו בהמשך).

 

התבוננו בשני המשפטים הבאים:

1.  "Let's read the book" 

2. "Let's read a book"

 

כאשר אומר את המשפט הראשון אתכוון לספר ספציפי

כאשר אומר את המשפט השני אתכוון לספר כלשהו, לא ספציפי.

תוויות יכולות להופיע גם לפני שם העצם אך גם לפני שמות תואר או תואר האופן. לדוגמא: 

  • an unusual problem -בעיה בלתי רגילה. unusual הוא שם תואר.

 

 

נפרט על כל אחת מהתוויות

the - מגדיר שם עצם ספציפי

מתאים לשימוש גם ביחיד וגם ברבים, גם בשם עצם שניתן לספירה וגם בכזה שלא. נשתמש בו כאשר מדובר בשם עצם ספציפי, מסויים.

ישנם שמות עצם להם לא נוסיף the: שמות של יבשות, מדינות, ערים, רחובות, אגמים, מפלים, הרים יחידים וכן שפות. דוגמא:

  • Hebrew is a Semitic language (עברית היא שפה שמית)

לעומת זאת, שמות העצם הבאים מקבלים the: נקודות על פני הגלובוס, איזורים גיאוגרפים, בניינים, מגדלים, מדבריות וכן גופי מים שאינם אגמים ומפלים. כמו כן, תופעות ותיאוריות יקבלו גם הם the. דוגמאות:

  • the sahara (מדבר סהרה)
  • the Eiffel Tower (בניין אייפל)

 

 a/an - מגדירות שמות עצם לא ספציפיים

נוסיף a או an (לפי הכללים בהמשך) לפני שם עצם שניתן לספירהיחיד ובתנאי שלא מופיעה המילה the לפני שם העצם או this/that או מילות שייכות כמו my וכו'.
 

מתי נשתמש ב a ומתי ב an:

  • לרוב נשתמש ב a.
  • an יבוא במקום a כאשר המילה הבאה במשפט מתחילה באות ניקוד.
  • האות u יכולה להישמע בכמה דרכים: אַ, אוּ או יוּ. אם המילה מתחילה באות u וה u במקרה זה נשמעת כ- יוּ,  יש להשתמש ב- a ולא ב- an. למשל: a university (אוניברסיטה), a uniform (מדים או תלבושת אחידה).  הסיבה היא, שהצליל יוּ הוא צליל עיצורי ואילו היתר הם צליל תנועתי. לעומת זאת, אם נאזין למשל למילה uncle(דוד), ה- u נשמעת כאַ שהוא צליל תנועתי ולכן נשתמש ב an ונכתוב an uncle.
  • כאשר האות הראשונה אינה נשמעת, נתייחס לאות השניה בהחלטה אם להציב a או an. אם האות השניה היא אות ניקוד נשתמש ב an ואם לא, אז ב a. למשל: honest (ישר), hour (שעה), honour (כבוד)- משום שלא מבטאים את ה-h והאות הבאה אחריה היא o, שהיא אות ניקוד, אומרים: an honest (ישר), an honour (כבוד), an hour (שעה).

 

דוגמאות לשימוש ב-a/an:
This is Bob. He's a doctor.
Leonardo di Caprio is an actor.
 
המילים "שחקן" ו"דוקטור" הן שמות עצים הניתנים לספירה ("3 שחקנים.." וכו') וכמו כן שם העצם הוא ביחיד ("שחקן" ולא "שחקנים").
במשפט הראשון נוספה האות a לפני שם העצם doctor כיוון ש- d איננה אות ניקוד.
במשפט השני נוסף an לפני שם העצם actor כיוון ש- a היא אות ניקוד.