possessive-שייכות ובעלות

 
כאשר נרצה להראות שמשהו שייך למישהו, בדר"כ נוסיף לשם עצם ביחיד '(גרש) ואחריו s ולשם עצם ברבים נוסיף '(גרש)
את הוספת הזו נוסיף לשם העצם המתאר את הבעלים. במקרה שהבעלים הוא יחיד, נוסיף '(גרש) ואחריו s ובמקרה שהוא רבים (ראו הערה 2 למטה), נוסיף '(גרש)
 
דוגמאות:
 
  • the car's front seat. - המושב הקדמי של המכונית
  • This is Moshe's car. - זה הרכב של משה
  • the boys' ball - הכדור של הילדים
*במשפט השלישי, ה s במילה boy (ילד) הופכת את המילה boys לרבים (ילדים) ואינה קשורה להפיכה לשייכות (איך הופעים מילה לרבים? עברו לפרק שעוסק בנושא זה). כעת, כדי להוסיף שייכות למילה boys עלינו להוסיף '(גרש) בלבד כיוון שהמילה היא ברבים.
 
משפט מעט יותר מורכב:
  • the Queen of England's poodles= the poodles of the Queen of England - הפודלים של מלכת אנגליה
 
 
הערות:
  1. ניתן להשתמש גם ב- of כדי להראות בעלות אך זה יותר טבעי להשתמש בתוספת ה- s עם הגרש (או הגרש לבדו במקרה של רבים).
  2. לרוב, כדי להפוך שם עצם לרבים, אנו מוסיפים לו s (להרחבה על הפיכה לרבים עברו לפרק שעוסק בנושא זה). ישנם מקרים יוצאי דופן בהם המילה משתנה במעבר לרבים. למשל : person (איש) יהפוך ברבים ל people (אנשים). במקרים מיוחדים אלו, אם נרצה להוסיף לשם עצם כזה שייכות , התוספת תהיה  '(גרש) ואחריו s ולא '(גרש). דוגמאות: 
    •  ביחיד: the man's work (העבודה של הגבר) וברבים: the men's work (העבודה של הגברים). man היא מילה שהפיכתה לרבים היא יוצאת דופן (כלומר, איננו מוסיפים s כדי להפוך את המלה לרבים, אלא אנו משנים את המילה כולה) ולכן מבנה השייכות דומה למבנה השייכות של בעלים בצורת יחיד.
    • ביחיד: The child’s clothes are very expensive (בגדי הילד יקרים מאוד). וברבים: The children’s clothes are very expensive. (בגדי הילדים יקרים מאוד)