מה ההבדל בין i.e. לבין e.g.

 
 

I.e. לעומת e.g.

i.e. ישמש עבור הבהרת הנאמר קודם ו e.g. ישמש לנתינת דוגמא

i.e.

משמעות הקיצור i.e. (ראשי תיבות של המילים הלטיניות id est) הוא "כלומר", "במילים אחרות". 

 

  • A walking boot which is synthetic, i.e. not leather. - מגף הליכה שהוא סינתטי, כלומר לא עור.

e.g.

משמעות הקיצור e.g. (ראשי תיבות של המילים הלטיניות exempli gratia)  הוא "לדוגמא"

דוגמת שימוש: 

  • Roni always eats fruit for breakfast, e.g., bananas, oranges, apples - רוני תמיד אוכל פירות לארוחת בוקר, לדוגמא בננות, תפוזים ותפוחים.
  •  

    • The Summer Olympics is composed of a variety of sports (e.g., gymnastics, swimming, and tennis). - אולימפיאדת הקיץ מורכבת ממגוון ענפי ספורט (למשל התעמלות, שחייה וטניס).