הפועל have

איך נכתוב את הפועל have בזמנים השונים?

 

עבר עתיד הווה                  
had will have have i,you,we,they
had will have has he,she,it

חשוב מאוד לדעת טבלה זו היטב.