gerunds-שמות פעולה

שם פעולה נכתב ע"י פועל בתוספת ing והוא משמש כשם עצם במשפט.
דוגמא:
התחביב שלי הוא ציור - My hobby is painting
 
כפי שרשמנו, כדי להפוך פועל לשם פעולה, נוסיף ing לפועל. לעיתים הפועל יעבור שינוי קטן. הנה הכללים (עליהם למדנו גם בפרק "צורת הing של הפועל") :

1. אם הפועל מסתיים בעיצור (אות רגילה- b, c, d... וכו') ,לאחר מכן תנועה (אותיות הניקוד- a, e, i, u, o) ולאחר מכן שוב עיצור,  מכפילים את האות האחרונה (לדוגמא: stop => stopping והפירוש כשם פעולה הוא עצירה).
אם המילה מכילה יותר מהברה אחת, נכפיל את האות האחרונה רק במקרה בו ההברה האחרונה במילה היא המודגשת.
 
הברה? הברה מודגשת? זה יכול להראות קצת מורכב. בואו נסביר מה זו הברה ומה זו הברה מודגשת.
 

על הברות והברות מודגשות

הברה היא קבוצת הגיים שהוגים אותם תוך נשיפה אחת של אוויר. בהברה אחת יש תנועה אחת בליווי עיצור אחד, שניים או שלושה. מספר ההברות במילה שווה למספר התנועות בה (תזכורת - אותיות תנועה הן אותיות הניקוד- a, e, i, u, o המשמשות מעין מקבילה של הניקוד בעברית). כלומר הברה תכיל תנועה אחת בלבד וכמה עיצורים.
נתחיל בדוגמא בעברית:
  • המילה דֶ-רֶך היא בעלת 2 הברות.
  • המילה ב-לון היא בעל 2 הברות.
ובאנגלית:
  • המילה o-pen היא בעלת 2 הברות.
 
מהי הברה מודגשת?
בכל מילה אנו הוגים הברה אחת ביתר הדגשה. זו תהיה ההברה המודגשת במילה.
נתחיל בדוגמא בעברית:
  • במילה שֶ-מֶש ההברה המודגשת היא הראשונה (בעברית זה נקרא טעם מלעיל). נסו לאמר לעצמכם את המילה כך שבפעם הראשונה תדגישו את ההברה הראשונה ובפעם השניה תדגישו את ההברה האחרונה ותיווכחו שהראשונה היא המודגשת.
  • במילה שול-ח-נות ההברה המודגשת היא האחרונה (בעברית זה נקרא טעם מלרע). נסו לאמר לעצמכם את המילה כך שבפעם הראשונה תדגישו את ההברה הראשונה ובפעם השניה תדגישו את ההברה האחרונה ותיווכחו שהאחרונה היא המודגשת.
ובאנגלית:
  • במילה o-pen ההברה הראשונה היא המודגשת.
נחזור לכללים: 
למילה open נוסיף ing בלבד, בלי להכפיל את האות n מכיוון שהמילה open היא בעלת 2 הברות והראשונה היא המודגשת.

2. אם הפועל מסתיים ב- ie, ה- ie הופך ל- y ומוסיפים ing. (לדוגמא: lie => lying והפירוש כשם פעולה הוא שכיבה)
3. אם הפועל מסתיים בתנועה+עיצור+e , מורידים את ה- e ומוסיפים ing (לדוגמא come => coming והפירוש כשם פעולה הוא הגעה)