הפועל do

 

איך נכתוב את הפועל do בזמנים השונים?

 
  הווה עבר הזמנים המושלמים הזמנים הממושכים
I / you / we / they
do
did
have / had done
are / were doing
he / she / it
does
did
has / had done
is / was doing
 
*גם אם אינכם מכירים עדיין את הזמנים המושלמים והממושכים, כדאי ללמוד את הצורות השונות של הפועל to do.
 

חשוב מאוד לדעת טבלה זו היטב.


שימוש כפועל עזר:
הוא יופיע יחד עם פועל ראשי במשפטי שאלה, שלילה או כדי להדגיש משהו.
דוגמאות :

 

 
Do you always take the bus to work?
What does he / she do?
 
שימוש כפועל ראשי :
כפועל ראשי הוא במשמעות "לעשות" (לעשות משימה למשל):
do the washing.
do your work.
תרגל באתר תרגל באפליקציה