הפועל be

הפועל be הוא אחד מהפועלים החשובים ביותר בשפה האנגלית. יש לו שימושים שונים וגם צורות רבות -am, is, are, was ועוד.

be יכול לשמש הן כפועל עזר והן כפועל ראשי.
 

הפועל to be בזמן הווה

הפועל be בזמן הווה הוא בעל אחת מהצורות הבאות- am, is או are.
 
עבור כינוי הגוף "אני -I" נשתמש ב am.
עבור שם עצם/כינוי גוף מהבאים: הוא, היא או זה - he, she או it נשתמש ב is.
עבור שם עצם/כינוי גוף מהבאים: אנחנו, הם(/הן) או אתה/אתם(/את/אתן) - we, they או you נשתמש ב are.
 
אני = 
הוא = he 
היא = she
 זה(/זאת)-בעל חיים,דומם וצומח = it 
אנחנו = we 
הם(/הן) = they
אתה(/את), אתם(/אתן) = you
 

 הפועל to be  כינויי גוף
 am I
 is  he/she/it
 are  we/they/you
 
שימוש כפועל עזר be בזמן הווה:
דוגמאות :
 
 • I am producing a film. - אני מפיק סרט - (מתאר פעולה מתמשכת)
 •  Anna is eating a sandwich. - אנה אוכלת סנדוויץ' (מתאר פעולה מתמשכת)
 • Justin and Ethan are watching a movie. - ג'סטין ואיתן צופים בסרט. (מתאר פעולה מתמשכת)
 •  The apple is eaten. - התפוח נאכל (משפט סביל*)

*מהו משפט סביל? נלמד בפרק נפרד

שימוש כפועל ראשי be בזמן הווה:
דוגמאות:
 
 • I am a student. - אני תלמיד (מתאר זהות)
 • There is a rabbit inside - יש ארנב בפנים. (מתאר קיום של משהו)
 • She is beautiful.  - היא יפה (מתאר תכונה)
 • There is a problem - יש בעיה (מתאר קיום של משהו)
 • The party is tonight. - המסיבה הלילה. (מתאר משהו שקורה
 • He is a singer. - הוא זמר (מתאר זהות)

ניתן גם לקצר את הכינוי גוף עם הפועל be:

I am= I'm
he is= he's
she is=she's
it is=it's
we are=we're
you are=you're
they are=they're
 

הפועל to be בזמן עבר

הפועל be בזמן עבר הוא בעל אחת מהצורות הבאות- was או were.
 
עבור שם עצם/כינוי גוף מהבאים: אני, הוא, היא או זה - he, she או it נשתמש ב was.
עבור שם עצם/כינוי גוף מהבאים: אנחנו, הם(/הן) או אתה/אתם(/את/אתן) - we, they או you נשתמש ב were.
 
 הפועל to be=להיות  כינויי גוף
 was  I/he/she/it
 were  we/they/you
 
 
שימוש כפועל עזר be בזמן עבר:
דוגמאות :
 
 • Dan and Dana were married last month. - דן ודנה התחתנו בחודש שעבר.

 

 
שימוש כפועל ראשי be בזמן עבר:
דוגמאות:
 
 • When I met Dan last year, he was a student. - כאשר פגשתי את דן בשנה שעברה, הוא היה תלמיד.

 

הפועל to be בזמן עתיד

בצורת עתיד ל be יש צורה אחת בלבד: will be

 הפועל to be=להיות  כינויי גוף
will be  I/he/she/it/we/they/you
 
 

צורות נוספות לפועל be 

לפועל be שתי צורות נוספות: being ו been.

נרחיב עליהן בהמשך.