שימוש במילות היחס in, on ו at לזמנים

מתי משתמשים ב at, מתי ב in ומתי ב on?

כאשר מדברים על זמן או מקום אנו משתמשים במילת היחס "ב" ("בשעה 7 בערב", "ביום שני", "בחודש אפריל", "באשקלון", "בבית") . באנגלית נשתמש לעיתים במילת היחס at, לפעמים ב in ולפעמים ב on.

בפרק זה נדבר על שימוש במילות יחס אלו עבור זמנים

נשתמש ב in לתקופות

באופן כללי, נשתמש בin לזמנים או תקופות ארוכות וכלליות כדוגמת שנים ועשורים. נשתמש בו למשל כדי לומר "בעשור החמישי" או "בשנת 2019".

נפרט בצורה מדוייקת יותר:

שנים:

 • In 2017 - בשנת 2017

מאות:

 • In the 16th century - במאה ה16

עשורים:

 • In the 60's - בשנות ה60

עונות:

 • In summer - בקיץ

חודשים:

 •  In April - בחודש אפריל

תקופות:

 • In the past - בעבר
 • In the future - בעתיד

חלקי היממה:

 • In the morning - בבוקר
 • In the afternoon - (בזמן) אחר הצהריים
 • In the evening - בערב

נקודת זמן בעתיד או משך זמן:

 • In a minute - בעוד דקה (נקודת זמן בעתיד) / תוך דקה (משך זמן)
 • in three weeks - בעוד שלושה שבועות (נקודת זמן בעתיד) / תוך שלושה שבועות(משך זמן)

 

נשתמש ב On לימים ותאריכים

באופן כללי, נשתמש בon לתקופות זמנים יותר ספציפיות - ימים, תאריכים וחגים מסויימים. נשתמש בו למשל כדי לומר "ביום שני" או "ביום הזיכרון".

נפרט בצורה מדוייקת יותר:

ימים:

 • On Saturday - ביום שבת

תאריכים:

 • On 22 May - ב 22 במאי
 • On my birthday - ביום ההולדת שלי
 • On Independent Day - ביום העצמאות

לאמר "בסוף השבוע" (אנגלית אמריקאית בלבד)

 • (אנגלית אמריקאית ) On the weekend - בסוף השבוע (באנגלית בריטית נגיד At the weekend)

 

נשתמש ב at לזמן ספציפי

באופן כללי, נשתמש בat לזמנים ספציפיים. נשתמש בו למשל כדי לומר "עכשיו" או "בלילה".

נפרט בצורה מדוייקת יותר:

שעת הצהריים, הלילה או חצות:

 • At night - בלילה
 • At noon - בצהריים
 • At midnight - נחצות

זמני זריחה ושקיעה

 • At sunset - בשקיעה
 • At sunrise - בזריחה

הרגע, עכשיו

 • At the moment - בזה הרגע, עכשיו

זמנים מדוייקים

 • At 7 o’clock - בשעה 7
 • At 9.00 am - בשעה 9 בבוקר
 • At seven - בשעה 7
 • At breakfast - בארוחת הבוקר

בחגים, ללא המילה "day"

 • At Easter -  בפַּסְחָא

נקודת זמן:

 • At the same time - באותו הזמן
 • At the time - בזמן
 • At that time - בזמן הזה

לאמר "בסוף השבוע" (אנגלית בריטית בלבד)

 • (אנגלית בריטית) At the weekend - בסוף השבוע (באנגלית אמריקאית נגיד On the weekend)

 

אם נסכם, נראה ששימוש ב In הוא עבור זמנים כלליים ורחבים, שימוש בon הוא עבור זמנים יותר ספציפיים וב at נשתמש לתיאור ספציפי של זמנים.