תארים באנגלית

תארים, כשמם כן הם, מתארים שמות עצם.
בשונה מהשפה העברית, לרוב התואר יופיע לפני שם העצם.
 •  ילדה יפה נכתוב באנגלית a pretty girl.
 
שם התואר יכול להופיע גם אחרי שם העצם, כאשר בינהם פועל מקשר.
 • The film is long - הסרט ארוך. (במקרה זה ה is הוא פועל מקשר)
 • This man seems angry - האיש הזה נראה כועס  (במקרה זה הseems הוא פועל מקשר)
 
ניתן לצרף כמה תיאורים לשם עצם. למשל : 
A small old English desk
 
ישנן סיומות למילה שעשויות להעיד שהיא שם תואר. לדוגמא:
 • dangerous - מסוכן (danger - סכנה)
 • ridiculous -מגוכח
 • attractive - מושך (attract - למשוך)
 • impressive - מרשים (impress - להרשים)
 • careful - זהיר (care - זהירות)
 • beautiful - יפה (beauty - יופי)
 • logical - הגיוני (logic-הגיון)
 • emotional - רגשי (emotion -רגש)
 • amazing - מדהים (amaze - להדהים)
 • confusing - מבלבל (confuse - לבלבל)

 

שימוש בשמות תואר כדי ליצור השוואה ו"סופרלטיב"

נתבונן ב3 צורות לתואר large:

 • My house is large
 • My house is larger than hers
 • My house is the largest one in our neighborhood

מצליחים לנחש מה ההבדל בינם?

המשפט הראשון אומר "הבית שלי גדול". גדול זהו שם תואר רגיל.

 

המשפט השני אומר "הבית שלי גדול מהבית שלה". "גדול מ" הוא שם תואר השוואתי. שם תואר השוואתי ישמש להשוואה בין שני אובייקטים. למשל: מהר יותר, יפה יותר, שמח יותר.

לרוב כדי ליצור שם תואר השוואתי, נוסיף er לשם התואר. למשל שם התואר fast(מהיר), יהפוך ל faster(מהיר יותר). ישנם שמות תואר שבגלל אורכם לא ניתן להוסיף להם er. במקרים אלו נשתמש במילה more במקום להוסיף er. למשל: more interesting (מעניין יותר).

נפרט על הכללים:

 • לרוב נוסיף er לתואר. למשל tall יהפוך ל taller
 • אם שם התואר מסתיים באות עיצור, אות תנועה ולאחר מכן שוב עיצוב, נכפיל את האות האחרונה של השם תואר ואחריה נוסיף er. למשל big יהפוך ל bigger.
 • אם שם התואר מסתיים ב y, נחליף את ה y ב i ולאחר מכן נוסיף er. למשל: happy יהפוך ל happier.
 • אם שם התואר מכיל יותר מהברה אחת, לרוב נוסיף את המילה more לפני שם התואר במקום להוסיף er. למשל beautiful יהפוך ל more beautiful. אם הוא מכיל יותר משתי הברות, תמיד נשתמש ב more במקום תוספת er.

מילה נפוצה שתופיע אחרי שם תואר השוואתי היא than שפירושה "מ-"(מאשר). למשל Your dog runs faster than Dan's do 

 

המשפט השלישי אומר "הבית שלי הוא הבית הכי גדול בשכונה שלנו". "הכי גדול" הוא שם תואר סופרלטיבי. שם תואר סופרלטיבי ישמש לתאר אובייקט שהוא "הכי" מבין קבוצת דברים. למשל: הכי נמוך, הכי שמח, הכי בריא.

לרוב כדי ליצור שם תואר סופרלטיבי, נוסיף est לשם התואר. למשל התואר fast(מהיר), יהפוך ל fastest(הכי מהיר). ישנם שמות תואר שבגלל אורכם לא ניתן להוסיף להם est. במקרים אלו נשתמש במילה most במקום להוסיף est. למשל: most interesting (הכי מעניין)

נפרט על הכללים:

 • לרוב נוסיף est לתואר. למשל tall יהפוך ל tallest
 • אם שם התואר מסתיים באות עיצור, אות תנועה ולאחר מכן שוב עיצוב, נכפיל את האות האחרונה של השם תואר ואחריה נוסיף est. למשל big יהפוך ל biggest.
 • אם שם התואר מסתיים ב y, נחליף את ה y ב i ולאחר מכן נוסיף est. למשל: happy יהפוך ל happiest.
 • אם שם התואר מכיל יותר מהברה אחת, לרוב נוסיף את המילה most לפני שם התואר במקום להוסיף est. למשל beautiful יהפוך ל most beautiful. אם הוא מכיל יותר משתי הברות, תמיד נשתמש ב most במקום תוספת est.

 

ישנם תארים יוצאי דופן שהכללים לעיל לא תקפים עבורם והם משתנים כאשר נרצה להפוך אותם לשמות תואר השוואתיים או סופרלטיבים.

למשל התואר good(טוב), יהפוך ל better(טוב יותר) כשם תואר השוואתי ויהפוך ל best(הטוב ביותר) כשם תואר סופרלטיבי.

דוגמאות נוספות:

 • התואר bad (רע), יהפוך ל worse (גרוע יותר) כשם תואר השוואתי ויהפוך ל worst (הכי גרוע) כשם תואר סופרלטיבי.
 • התואר little (כאשר הו במשמעות של "קצת"), יהפוך ל less (פחות) כשם תואר השוואתי ויהפוך ל least (הכי פחות) כשם תואר סופרלטיבי.
 • התואר much (הרבה), יהפוך ל more (יותר) כשם תואר השוואתי ויהפוך ל most (הכי הרבה) כשם תואר סופרלטיבי.
 • התואר far (הרחק), יהפוך ל further / farther (רחוק יותר) כשם תואר השוואתי ויהפוך ל furthest / farthest (הכי רחוק) כשם תואר סופרלטיבי.

כמה משפטים לדוגמא:

 • You play tennis better than I do. - את/ה משחק/ת טניס טוב יותר ממני.
 • This is the least expensive sweater in the store. - זה הסוודר הכי פחות יקר בחנות.

 

הרבה מהתארים יהפכו את משמעותם אם נוסיף להם תוספת(למשל un, in, or dis) לפני התואר.

clearunclear (ברור-לא ברור)
important unimportant (חשוב-לא חשוב)
correct incorrect (נכון-לא נכון)